Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                            Informatie Hoenders en Dwerghoenders

 

 

Informatie uit PVA - Clubblad

Hobbypluimvee in tijden van vogelgriep uit PVA clubblad februari 2015

Kippenbril en Snavelring  Uit PVA- clubblad December 2012

 

Ziekten bij hoenders

 

Ziekten bij hoenders 2

 

Vaccinatie tegen coccidiose :   Door dierenarts Filip Boel .Uit PVA- clubblad

  Augustus 2011

●  Witte kleindieren, heel mooi. Maar hoe houden we ze wit? Hoe maken we ze schoon als ze vies zijn? Uit PVA- clubblad Februari 2012

Wie was er eerder....de kip of het ei? Uit PVA- clubblad December 2011

Oorsprong van de kip Uit PVA- clubblad December 2011

Kippen en de winter. Uit PVA- clubblad Oktober 2012

Licht en lucht in het hoederverblijf Uit PVA- clubblad Oktober 2012

Kippenogen : De bijzondere ogen van een kip + Waarom knikken kippen met hun kop tijdens het lopen? + Oogafwijkingen bij hoenders uit PVA clubblad oktober 2013

Kruiden voor kippen uit PVA clubblad oktober 2014

Rode bloedluis bij kippen opsporen   uit PVA clubblad oktober 2014

●  Over Bloedluis: http://edepot.wur.nl/35928  door Universiteit Wageningen

 

 

Diversen

●  Leerboek Hoenders: https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/Leerboek%20hoenders.pdf

 

Van ei tot kuiken

Stalboekje hoenders.   Natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten.  Zie  http://edepot.wur.nl/161911

www.nederlandsehoenderclub.eu Bij "Geschiedenis"kunt u de brochure "Kip"downloaden: De kip- Van orakelhoen tot productiekip : een historisch perspectief.

Hoenderpokken, een opkomend probleem door dierenarts Andy Verelst

Zie:  http://www.vivfn.be/PDF/VN/Het_Vlaams_Neerhof_2006-3_hoenderpokken.pdf

Kippenpokken door: Monique de Vrijer

Zie:  http://www.aviculture-europe.nl/nummers/07n05a06.pdf