Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                               Ledenvergaderingen en Activiteiten  2022

 

Aanvang ledenvergaderingen : 20.00 uur in het Duivensportcentrum aan de Beatrixlaan ( hoek Ritbroekdwarsstraat ) te Apeldoorn

Duivensportcentrum

Pr.Beatrixlaan 240

7312AA Apeldoorn

Tel: 055-3557244

    

De volgende ledenvergaderingen zijn gepland op  : 

LEDENVERGADERING 31 mei 2022
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van een ledenvergadering welke
gehouden zal woorden op Dinsdags 31 mei a.s. om 20.00 uur
in het Duivensportcentrum aan de Beatrixlaan (hoek Ritbroekdwarsstraat)
te Apeldoorn.

Agenda ledenvergadering 31-05-2022

1.     Welkom

2.     Notulen

3.     Ingekomen stukken

4.     Voorzetje enquête / bespreking met andere verenigingen

5.     Terugblik uitje op  7 mei

6.     Jongdierenavond / opbouw

7.     Pauze 

8.    Wie heeft er naast de Kleindier hobby , nog een andere hobby en wil daar over vertelen en / of daar wat van laten zien?

        Heeft u zo’n hobby en wilt u daar wat over vertellen of laten zien, meldt u dan van te voren aan bij Liesbeth.   

9.     Rondvraag

10.   Sluiting

 

------------------------------------------

 

- Dinsdagavond 23-8 -2022 .

- Vrijdagavond 16-9-2022 Jongdierenvond PVA   . Zie http://www.pva-apeldoorn.nl/Jongdierenavond.htm

                               en Formulieren.htm

- Kleindierenshow "Midden Veluwe "  6, 7 en 8 oktober 2022

- Dinsdagavond 25-10-2022 .

- Dinsdagavond 13-12 -2022 .

 

 

Activiteiten Duivensportcentrum :
Agendabeheer H.van Driessen, Tel. 06-11381435   email :hvd.apeldoorn@gmail.com