Informatiefolder PVA 

Facebook PVA

Startpagina       Ledenvergaderingen en activiteiten        PVA - Nieuwsberichten       Wat fokt PVA         Gezamenlijk vervoer          Fokkerskaarten, merken en ringen         Links

                          Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis       Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek          Formulieren        Jongdierenavond         Foto's            PVA clubblad

                          Duivensportcentrum        Informatie hoenders      Informatie duiven      Informatie konijnen          Informatie siervogels en watervogels       Informatie overigen   

 

 

 

 

 

 

                                                            Ledenvergaderingen en Activiteiten  2023

 

Aanvang ledenvergaderingen : 19: 30 of 20.00 uur ( aangeven in clubblad ) in het Duivensportcentrum aan de Beatrixlaan ( hoek Ritbroekdwarsstraat ) te Apeldoorn

Duivensportcentrum

Pr.Beatrixlaan 240

7312AA Apeldoorn

Tel: 055-3557244

    

 

 

Dinsdag  en 12 december 2023.

Agenda ledenvergadering 12-12-2023

 

 

1. Welkom door Martien Berends

2. Notulen vorige vergadering

3. Ingekomen stukken

4. Verslag 3 verenigingen

5. Huldiging Jubilarissen: Dinie Lemans, Gerjan Meboer,

J.A. ter Horst  en C. v. d. Brink.

6. Rondvraag

7. Pauze

8. Kerstbingo

9. Sluiting door Martien Berends

Toelichting punt 8: Door Cato en Jaap Schwering zijn weer

 mooie prijzen verzameld. Zij zorgen voor wat lekkers bij

de koffie en een drankje.

 Partners worden hierbij voor deze avond uitgenodigd.

 

Dinie Lemans   40 jaar lid

Gerjan Meboer 40 jaar lid

Jan ter Horst     50 jaar lid

Cor van de brink 85 jaar lid


-----------------------------------------------

Vergaderschema PVA 2024

 

 

Datum                                      Bestuursvergaderingen                  Ledenvergaderingen  

16 januari                                    16 januari                                   

13 februari                                                                                     13 februari

26 maart                                       26 maart

16 april                                                                                          16 april

 7 mei                                           7 mei

28 mei                                                                                           28 mei

30 juli                                           30 juli

20 augustus                                                                                  20 augustus

24 september                                24 september

22 oktober                                                                                    22 oktober

12 november                                12 november          

10 december                                                                                 10 december

 

Jongdierenavond 20 september

 

 

 

Activiteiten Duivensportcentrum :
Agendabeheer H.van Driessen, Tel. 06-11381435   email :hvd.apeldoorn@gmail.com