Informatiefolder PVA 

Facebook PVA

Startpagina       Ledenvergaderingen en activiteiten        PVA - Nieuwsberichten       Wat fokt PVA         Gezamenlijk vervoer          Fokkerskaarten, merken en ringen         Links

                          Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis       Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek          Formulieren        Jongdierenavond         Foto's            PVA clubblad

                          Duivensportcentrum        Informatie hoenders      Informatie duiven      Informatie konijnen          Informatie siervogels en watervogels       Informatie overigen   

 

 

 

 

 

 

                                                            Ledenvergaderingen en Activiteiten  2024

 Aanvang ledenvergaderingen : 19: 30 u ( aangeven in clubblad ) in het Duivensportcentrum aan de Beatrixlaan ( hoek Ritbroekdwarsstraat ) te Apeldoorn

Duivensportcentrum

Pr.Beatrixlaan 240

7312AA Apeldoorn

Tel: 055-3557244

 

 

VERGADERING 28 mei 2024

Hierbij nodigen wij U uit tot het bij­wo­nen van een ledenvergadering welke

gehou­den zal wor­den op dinsdag avond 16 april a.s.

om 19.30 uur in het Dui­vensport­centrum aan de Beatrix­laan

(hoek Rit­broek­dwars­straat) te Apel­doorn.

 

Agenda Ledenvergadering PVA 18-5-2024

 

1.  Welkom door Martien Berends

2. Notulen van de vorige vergadering

3. Ingekomen stukken

4. Opruimen berging, wie heeft er belangstelling in één of meer tentoonstellingskooien. Zie onderaan deze pagina

5. Keurmeesters Jongdierendag 28 september 2024

6. PVA uitje 6 juli 2024 : Zie pagina 3

7. Pauze

8. Bespreken van de geloofsbrief KLN

9. Wat verder ter tafel komt

10.Als er nog tijd is een video

11. Sluiting door Martien Berends

  

 

Binnenkort moeten wij gaan opruimen in de opbergruimte van PVA.

Er komen dan ook kooien beschikbaar in de maten 40 x 40, 50 x 50

en 60 x 60 cm. Mocht u belangstelling hebben in 1 of meerdere kooien,

er zijn ook nog voerbakjes en drinkbakjes over, dan kunt u een mailtje

naar Ilonka sturen of het tijdens de vergadering bij haar melden dat

u een of meerdere kooien wilt hebben.  De kooien zijn voor leden gratis.

U krijgt een bericht wanneer u de kooi (en) af kunt halen.

Het mailadres van Ilonka is: bestuur.pva.apeldoorn@gmail.com

 

 

PVA uitje op 6 juli 2024

                  

Beste leden,

Op 6 juli aanstaande hebben wij het jaarlijkse uitje voor onze leden (en hun partners). Dit jaar gaan wij niet met een bus, maar met auto’s van onze leden, dit om de kosten wat lager te houden. Wij hopen dat er leden zijn die op 6 juli  met hun auto willen rijden (U krijgt daarvoor een vergoeding van ons). Het is de bedoeling dat in elke auto 4 personen zitten, dus iemand zonder auto, kan bij iemand die een auto heeft, meerijden.  Om 12.00 uur verwachten wij u bij het Duivensportcentrum, waar wij deze middag heen gaan, blijft nog even een verrassing. Deze keer geven wij geen lunchpakketje mee, het is dus handig als u voordat u naar het Duivensportcentrum komt, thuis al wat eet. Het is de bedoeling om uiterlijk 12.15 uur weg te rijden, voor een leuke en gezellige middag. Om ongeveer 17.00 uur rijden wij naar een andere locatie voor een lekker diner.

Wilt u ( met uw partner) meegaan met ons uitje, meldt u dan voor 15 juni aan bij Liesbeth. Dat kan tijdens de komende vergadering of per mail aan: secr.pva.apeldoorn@gmail.com  Heeft u een auto voor 4 personen en wilt u met uw auto meerijden, meldt dat dan ook. ( Het kan zijn dat u niet hoeft te rijden als er nog zitplaatsen zijn in andere auto’s)

Wij hopen dat het een leuke en gezellige dag gaat worden,

Ilonka en Liesbeth

   

 

 

   

Vergader - en activiteitenschema  PVA 2024

Bestuursvergaderingen 30 juli - 24 september - 12 november

Ledenvergaderingen 8 mei - 20 augustus - 22 oktober - 10 december

PVA uitje 6 juli 2024

Jongdierendag PVA zaterdag 28 september 2024

 

 Activiteiten Duivensportcentrum :
Agendabeheer H.van Driessen, Tel. 06-11381435   email :hvd.apeldoorn@gmail.com
            
         

                                                                          

                                      

                                                                                                           2