Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

Jongdierenavond PVA

Vrijdagavond 20 september 2019

Voor de jongdierenavond hadden zich 16 leden ingeschreven, door gezondheidsomstandigheden kon 1 lid niet aanwezig zijn.

Er waren 138 dieren ingeschreven, uiteindelijk waren er 14 dieren absent.

Gré Sanders, Wim Voskamp, Geri Glastra, Martin Kok en Gerrit Lenselink waren de keurmeesters. 

Foto's  Jongdierenavond 2019: PVA Jongdierenavond 20 september 2019

Catalogus Jongdierenavond 2019 : Catalogus PVA Jongdierenavond 2019

 

Winnaars prijzen                                                 Kooi:             Naam:                                                         Dier:

 

Fraaiste konijn Ram A klas                                12                  Cato Schwering                                         NHD konijngrijs                                            94.5

Fraaiste konijn voedster A klas                          3                    Johan Assië                                                Vl. Reus konijngrijs                                    96

Fraaiste konijn Ram B klas                                 50                Jesse Buitenhuis                                       Kl. Dwerg Mid.Sepia Marter                       94.5

Fraaiste konijn voedster B klas                           9                    Henk Boks                                                  Wener wit                                                      96

Fraaiste cavia                                                        57                Comb. Parkzicht                                            Goud agouti                                                96

Hoenders fraaiste haan                                     80                    Jan Testerink                                                Wyandotte wit                                            96

Hoenders fraaiste hen                                        75                   Herman Oosterbroek                              Barnevelder dubb. Gez.                                  96

Dwerghoenders fraaiste haan                         108               Willie Klunder                                           Sebright zilv. Zwart gez.                                  96

Dwerghoenders fraaiste hen                           125               Aty van de Brink                                        Mod. Eng. Vechtkriel patrijs                           96

Fraaiste duif doffer                                            135                   Kor Flokstra                                            Krulduif ongek.Blauwschimmel                   96

Fraaiste duif duivin                                            128          Robert Buitenhuis                                        Kleurpostduif Roodzilv. Geb.                          95