Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Gastenboek PVA

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

Vraagprogramma Jongdierenavond PVA

Vrijdagavond 22 september 2017

Foto's:  PVA jongdierenavond 22-9-2017

20 inzenders -123 ingeschreven dieren – 7 keurmeesters

Uitslagen

Diergroep           man of vrouw                   Kooinr.                Naam                                   Ras                                        Kleur                                     Predikaat            Punten

Hoenders           Fraaiste man                     19                           J. Testerink                        Wyandotte                        Wit                                        1e     ZG                 95

Hoenders           Fraaiste vrouw                 13                           H. Oosterbroek                  Barnevelder                      dubbelgezoomd              1e F                        96

 

Dwerghoenders Fraaiste man                  27                           B. van de Bruinhorst      Barnevelder kriel                dubbelgezoomd              1e F                        96

Dwerghoenders Fraaiste vrouw               42                           W. Klunder                        Sebright kriel                     goudgezoomd                  1e F                        96

 

Konijnen A klasse

                               Fraaiste man                     68                           R. Buitenhuis                    Hollander                           driekleur blauw                 F                             95

                               Fraaiste vrouw                 56                           H. Boks                                Wener                                 wit                                       F                             96

Konijnen B klasse

                               Fraaiste man                     60                           H. Boks                                Wener                                 wit                                         1e F                        96,5

                               Fraaiste vrouw                 85                           C. Schwering                     Ned. Hangoordwerg      blauwgrijs bont                     1e F                        95,5

 

Siervogels           Fraaiste vogel                   98                           G.J. Meboer                      Satir Tragopaan                   Wildkleur                            ZG                          93

 

Sierduiven          Fraaiste man                     110                        K. Flokstra                          Krulduif                                  Blauw schimmel            F                             96

                               Fraaiste vrouw                 105                        K. Flokstra                          Krulduif                                 Wit                                      ZG                          95

 

Cavia’s                 Fraaiste man                     113                        Comb. Parkzicht              Gladhaar                             zwart                                    ZG                          94,5

                               Fraaiste vrouw                 118                        Comb. Parkzicht              Gladhaar                             wit donkeroog                  F                             96

 

Jeugd

Hoenders           Fraaiste v.d. jeugd          26                           Sven Zijlstra                       Brahma                                   Blauwpatrijs                      G                            92

 

Cavia’s                 Fraaiste v.d. jeugd          121                        Anoushka Ordelmans   US Teddy                            driekleur (ch-buff-wit)             G                            90

 

=============================================================================================================================================
 

Inschrijfformulier:   Inschrijfbiljet jongdierenkeuring PVA 2017.doc  en Inschrijfbiljet jongdierenkeuring PVA 2017.pdf

Ook in het PVA clubblad van augustus 2017

 

 

Vrijdagavond 22 september 2017 wordt in het Duivensportcentrum te Apeldoorn het jongdierenevenement van PVA weer gehouden. Wij als bestuur hopen dat er weer veel dieren worden ingeschreven. Ook dit jaar zal het bestuur alle aanwezigen op deze avond ondersteunen met en hapje en een drankje, om samen op een prettige manier de fokkersresultaten van dit jaar te kunnen bekijken en natuurlijk met elkaar te kunnen bespreken. Ook voor nieuwe fokkers is het zeer leerzaam, daar er ook over de schouders van de keurmeesters mag worden meegekeken en er gelegenheid is om vragen te stellen.

Gevraagd worden jonge dieren in 2017 geboren: Hoenders, Dwerghoenders, Sierduiven, Konijnen in A en B klasse, Cavia’s, Oorspronkelijke duiven en Sier / Watervogels en Serama’s in alle erkende rassen en kleurslagen.

Alle hoenders en konijnen dienen ingeënt te zijn, het entbewijs dient u bij het inkooien te laten zien.

Secretaris jongdierenkeuring:

L.J. Jochems, Het Witte Veen 13, 7361 EJ Beekbergen 055-5063308

Liesbeth_en_gert@gemjo.nl

Penningmeester jongdierenkeuring:

H.B. van Driessen, Apeldoorn 055-3669722 hvd.apeldoorn@gmail.com

Diversen/huishoudelijke zaken:

- Inschrijfformulieren voor 8 september 2017 inleveren Liesbeth Jochems

- Inschrijfgeld per dier € 1,00 te voldoen voor of op de jongdierenavond.

- Konijnen A klas: dieren geboren in januari tot en met maart

- Konijnen B klas: geboren in april of later

- Dieren aanwezig: vrijdagavond 22 september 2017 om 18.30 uur

- (keurmeesters beginnen zodra er een groep compleet is)

- Alle dieren worden in kooien geplaatst. Bij het inkooien ontvangt u een kopie van uw inschrijfformulier, waarop de kooinummers zijn vermeld. Dieren blijven tot het einde van de keuring in de kooien + 22.00 uur. Prijzen worden na afloop van de keuring uitgereikt. Leden die willen helpen tijdens de keuring kunnen dat op het inschrijfformulier vermelden. Het bestuur gaat ervan uit dat na het uitkooien iedereen helpt bij het opruimen.

Prijzenschema:

Per diergroep dienen minimaal 10 dieren aanwezig te zijn, anders wordt er één prijs beschikbaar gesteld.

Hoenders:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                  € 7,00

Dwerghoenders:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                  € 7,00

Sierduiven:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                  € 7,00

Konijnen A klas:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                  € 7,00

Konijnen B klas:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                  € 7,00

Cavia’s:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                  € 7,00

Oorspronkelijke duiven:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                  € 7,00

Sier/ Watervogels:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                  € 7,00

Serama’s:

Fraaiste man                      € 7,00

Fraaiste vrouw                  € 7,00

Jeugdprijs: bekertje per diergroep