Informatiefolder PVA 

Facebook PVA

Startpagina       Ledenvergaderingen en activiteiten        PVA - Nieuwsberichten       Wat fokt PVA         Gezamenlijk vervoer          Fokkerskaarten, merken en ringen         Links

                          Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis       Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek          Formulieren        Jongdierenavond         Foto's            PVA clubblad

                          Duivensportcentrum        Informatie hoenders      Informatie duiven      Informatie konijnen          Informatie siervogels en watervogels       Informatie overig  

 

 

 

 

Jongdierenavond  PVA 2023

Vrijdagavond 22 september 2023

 

Vraagprogramma Jongdierenavond PVA

 

 


Inschrijfformulier:  vindt u in het clubblad en tevens op de website van PVA . Zie op website : Inschrijfformulier jongdierenkeuring PVA 2023 (2).doc

Vrijdagavond 22 september 2023 wordt in het Duivensportcentrum te Apeldoorn het Jongdierenevenement van PVA weer gehouden. Wij als bestuur hopen dat u in de afgelopen maanden, met uw dieren gefokt heeft en ook dieren voor de Jongdierenavond wilt inschrijven. Ook dit jaar zal het bestuur alle aanwezigen op deze avond ondersteunen met koffie, thee, limonade, een drankje en wat lekkers, om samen op een prettige manier de fokkersresultaten van dit jaar te kunnen bekijken en natuurlijk die met elkaar te kunnen bespreken. Ook voor nieuwe fokkers is het zeer leerzaam, daar er ook over de schouders van de keurmeesters mag worden meegekeken en er gelegenheid is om vragen te stellen.   

Gevraagd worden jonge dieren in 2023 geboren: Konijnen in A- en B- en C-klasse , Cavia’s  B- en C-klasse, Sierduiven, Oorspronkelijk duiven.  Wij hopen, indien er geen beperkingszone is, u ook Hoenders en Dwerghoenders inzend.

Alle hoenders en konijnen dienen ingeënt te zijn, het entbewijs dient u bij het inkooien te laten zien.

Secretaris jongdierenkeuring:

L.J. Jochems, Het Witte Veen 13, 7361 EJ Beekbergen 055-5063308

secr.pva.apeldoorn@gmail.com

Penningmeester jongdierenkeuring:

H.B. van Driessen, Apeldoorn 06-11381435

pennm.pva.apeldoorn@gmail.com

Diversen/huishoudelijke zaken:

- Inschrijfformulieren voor 1 september 2023  inleveren bij Liesbeth Jochems, u krijgt een binnen 1 week een bevestiging van ontvangst.

- Inschrijfgeld per dier € 2,00 te voldoen voor of op de jongdierenavond.

- Konijnen A klasse: geboren in januari of februari  - Konijnen B klasse: geboren in maart of april

- Konijnen C Klasse: geboren na april maar minstens 12 weken oud

Cavia’s B klasse: 6 tot 9 maanden -  Cavia’s C klasse: 3 tot 5 maanden

- Dieren aanwezig: vrijdagavond 22 september om 18.30 uur (keurmeesters beginnen om 19.00 uur).

- Alle dieren worden in kooien geplaatst. Bij het inkooien ontvangt u een afhaalkaart, waarop de kooinummers zijn vermeld. Dieren blijven tot het einde van de keuring in de kooien + 21.30 uur. Prijzen worden na afloop van de keuring uitgereikt. Leden die willen helpen tijdens de keuring kunnen dat op het inschrijfformulier vermelden. Het bestuur gaat ervan uit dat na het uitkooien iedereen helpt bij het opruimen.

 

- Nagekomen dieren worden wel beoordeeld, maar dingen niet mee met de prijzen.

 

Prijzenschema:

Per diergroep dienen minimaal 10 dieren aanwezig te zijn, anders wordt er één prijs beschikbaar gesteld.

Hoenders:

Fraaiste man                 € 7,00    

 Fraaiste vrouw             € 7,00                                                                                                                 

Dwerghoenders:

Fraaiste man                 € 7,00      

 Fraaiste vrouw             € 7,00                                                                                                                        

Sierduiven:

Fraaiste doffer              € 7,00        

  Fraaiste duivin              € 7,00                                                                                                           

Konijnen A-klasse:

Fraaiste ram                  € 7,00

Fraaiste voedster         € 7,00

 

Konijnen B-klasse:

Fraaiste ram                  € 7,00    

 Fraaiste voedster         € 7,00                                                                                                                            

Konijnen C-klasse:

Fraaiste ram                  € 7,00             

   Fraaiste voedster         € 7,00                                                                                                    

Cavia’s B-klasse

Fraaiste Beer                 € 7,00

Fraaiste zeug                 € 7,00

Cavia’s C-klasse

Fraaiste Beer                 € 7,00

Fraaiste zeug                 € 7,00

Oorspronkelijke duiven:

Fraaiste man                 € 7,00

Fraaiste vrouw              € 7,00

Jeugdprijs: bekertje per diergroep