Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                   Informatie Sier - en Watervogels

 

 

Informatie uit PVA - Clubblad

 

 

Vogelpest en - griep        

       

●  Witte kleindieren, heel mooi. Maar hoe houden we ze wit? Hoe maken we ze schoon als ze vies zijn? Uit PVA- clubblad Februari 2012

 

 

Algemeen

 

 

Moeten mijn vogels een pootring hebben? Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierenwelzijn/vraag-en-antwoord/moeten-mijn-vogels-een-pootring-hebben

Ganzen kijken in Nederland

Geschiedenis van de domesticatie van de Zwaangans (Anser cygnoides)in het westen

Deel 1   http://www.aviculture-europe.nl/nummers/11N02A08.pdf

 

Deel 2 http://www.aviculture-europe.nl/nummers/11N03A10.pdf

 

Deel 3 http://www.aviculture-europe.nl/nummers/11N05A06.pdf