Pva Apeldoorn

 

    Vereniging van Kleindierenliefhebbers

                           Apeldoorn & Omstreken

Opgericht 30 september 1931

               Hoenders , Dwerghoenders , Serama's , Konijnen, Oorspronkelijke duiven,

               Sierduiven,  Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers.

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond / middag

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

Bekijk hier mijn gastenboek.

Website statistieken gratis, LetsStat X1

 

 

 

 

           

 

Erevoorzitter  : M.Berends

Ereleden         :   J. Bredenoort , C. van den Brink , D. N van Engeland,  J . van Randwijk  ,

                        L . Sneller  , J.Schepers  en H.Oosterbroek    

Bestuur

Voorzitter :  M.Berends .                                       

Secretaris :  Mevr.  L.Jochems   Het Witteveen  13, 7361EJ Beekbergen. tel: 055-5063308

                                    e-mail:   secr.pva.apeldoorn@gmail.com                                       

Penningmeester : Dhr. H.B.van Driessen ,  e-mail  :  pennm.pva.apeldoorn@gmail.com ,Tel: 06-11381435

2e Voorzitter      : Dhr.  H.B.van Driessen ,  e-mail : pennm.pva.apeldoorn@gmail.com  ,Tel:   06-11381435

Commissaris      : Mevr.I. Jurrins, e-mail : bestuur.pva.apeldoorn@gmail.com

Ledenadministratie  : Dhr.  W.Boering   , e-mail  :  ledenadm.pva.apeldoorn@gmail.com

______________________________________________________________________________________________

IBAN ( banknummer) :     NL08 INGB 0000 9933 50   t.n.v Penningmeester  P.V.A  Apeldoorn

______________________________________________________________________________________________

KLN/NBS-ringen  :   A.van den Brink  , e-mail: a.van.den.brink@upcmail.nl  , Tel:055-5211859

KLN- tatoeage      :  J. Buitenhuis. Tel: 055-5410407

KLN-vaccinatie   :   G.Bredenoort ,  Tel: 06-53317881 (na 18.00u) ,  E-mail :  g.bredenoort@hotmail.com

______________________________________________________________________________________________

Redactie en websitebeheerder :    C.Schwering      e-mail :  redactie@pva-apeldoorn.nl , tel: 06-12332342

______________________________________________________________________________________________

Contributie seniorleden 12,-

Contributie jeugdleden: 6,00

Jeugdleden zijn leden die op 1 januari nog geen 18 jaar zijn.

_________________________________________________________________________________________

PVA-Clubblad

Vr elke ledenvergadering krijgen de P.V.A leden het clubblad.

Hierin staan o.a. Namen -adressen en telefoonnummers van bestuursleden(zie hierboven),de AGENDA van de komende ledenvergadering, Mededelingen, Notulen vorige ledenvergadering, Geplande ledenvergaderingen, Over Gezamenlijk vervoer, Gebruik DSC en kooien door Speciaalclubs,Prijzen Fokkerskaarten -   Merken/Ringen en over de mogelijkheden van uitbroeden.( Data, adres, prijs e.d.)Tevens enkele advertenties. En verder...dat is elke keer weer een verrassing.