Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                                           PVA Nieuwsberichten   

Heeft u bijzondere resultaten behaald op een tentoonstelling? Of is er ander PVA- nieuws?    Mail dit naar redactie@pva-apeldoorn.nl     

 

 PVA Nieuwsberichten

Dierenparade Noordshow Assen 2021 gaat niet door!
Bron: Facebookpagina Dierenparade Noordshow


Al ruim een half jaar zijn de voorbereidingen in volle gang om de 42ste editie van de Dierenparade Noordshow in januari a.s. in Expo Assen weer tot een spektakel en succes te maken. Zeker nu dit jaar voor het eerst gestreden zou worden voor diverse Nederlandse kampioenschappen en de bondsshow Noord van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers.
Tussen hoop en vrees werden de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd, steeds met een positieve kijk op beheersing van corona, versoepeling van maatregelen en normaliseren van het dagelijks leven. De laatste weken werd steeds duidelijker en zeker na de persconferentie van afgelopen dinsdag (13/10) van het kabinet, dat het niet verantwoord is om zo’n groots evenement als Dierenparade Noordshow door te laten gaan.
De financiële risico’s zijn te groot, maar wat echt telt en de doorslag heeft gegeven is de gezondheid van onze honderden vrijwilligers – inzenders - medewerkers en de 10.000 bezoekers, die op het evenement afkomen.
Voor al die mensen wil en kan het bestuur van de vereniging geen risico’s nemen en daarom is op donderdagavond 15 oktober met pijn in het hart besloten Dierenparade Noordshow Assen te annuleren.
De komende periode worden de lopende zaken afgewikkeld en voorjaar 2021 starten de werkzaamheden weer voor de versie 2022. Want als een ding duidelijk is, Dierenparade Noordshow leeft en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet!
Dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan de voorbereidingen, zoals vele vrijwilligers en m.n. gemeente Assen, Libéma, hoofdsponsor Kasper Faunafood, overige sponsoren, de NBS en zeker ook de landelijke bond voor Kleindierliefhebbers.
Bestuur vereniging Dierenparade Noordshow,
15 oktober 2020
Voor nadere informatie
Gerard Schenkel, voorzitter vereniging
06 - 20 44 72 14 | familieschenkel@hotmail.com

 

=========================================

Gezamelijk vervoer en PVA ledenvergaderingen 2020

Beste leden PVA.

 

Na telefonisch contact met onze vervoerscoordinator  begreep ik dat er weinig tot geen animo is voor gezamenlijk vervoer naar shows.

Dit komt omdat er heel veel shows zijn afgelast en de mensen niet naar het kleine aantal shows gaan met de dieren.

Daarom is er in goed overleg besloten om het gezamenlijke vervoer in 2020 niet meer te organiseren en de fokkers zelf hun dieren moeten brengen en halen.

Alles is heel begrijpelijk want het Covid 19 virus is nog steeds erg actief en  de fokkers willen geen risico lopen.

  

Als PVA bestuur nemen wij onze verantwoordelijkheid ook ten opzichte van vergaderingen , zowel bestuursvergaderingen als ledenvergadering .

Wij gaan geen vergaderingen organiseren zolang het Covid 19 virus zo ernstig om zich heen slaat waardoor er heel veel mensen besmet raken en zijn.

Het moet eerst maar eens rustiger worden en dan kunnen we kijken wat we organiseren.

Ik wens u allen als lid van PVA veel sterkte en wijsheid toe in deze tijd en hopelijk zullen we elkaar gauw mogen ontmoeten.

BLIJF GEZOND EN HOUD 1.5 MTR  AFSTAND VAN ELKAAR ,ZO KRIJGEN WE HET VIRUS  ONDER CONTROLE.

 

Sportgroeten van uw voorzitter.

Kor Flokstra

================================

Dierenparade Noordshow

DIERENPARADE NOORDSHOW 1 DAG LANGER.

Bron: Facebookpagina Dierenparade Noordshow

Augustus 2020

Door de corona pandemie en de regels die die dit met zich meebrengt heeft Dierenparade Noordshow besloten deze een dag langer te laten duren. De dieren worden gekeurd op woensdag 6 januari 2021 (zonder publiek). De show is dan open op donderdag, vrijdag en zaterdag. Mocht u op de Noordshow moeten keuren of anderszins daarbij betrokken zijn hou hier dan a.u.b. rekening mee met uw hotelreservering.  We beginnen dus een dag eerder!!

Op dit moment staan alle seinen op groen en gaat de Dierenparade Noordshow gewoon door. Hou de eerste volle week van januari dus vrij!

 

Gelderlandshow 2020 gaat niet door.Lees: http://www.gelderlandshow.nl/

Gallinova Barneveld 2020 gaat niet door

Bron: Facebookpagina Gallinova

Gallinova show op 6&7 november 2020: Als bestuur hebben wij natuurlijk ook nagedacht over onze show in November. Wat te doen?

We hebben alle voor en tegens bekeken en we zijn tot de conclusie gekomen dat we de show in november niet door laten gaan.

Wij hopen u graag weer te verwelkomen op onze show in 2021

 

 

 Nieuwsberichten van Jan ter Horst

 

 

Artikelen vogelgriep , konijnenwelzijn en meer.

 

=======================

 

Afgelasting Oneto 2020

Zie: https://www.oneto.nl/?fbclid=IwAR1XRm46-pun441C3dRhXt8jwur9cj-KP3mRQKpshOb9r2aVZj4A-EkmDCQ