Vereniging van Kleindierenliefhebbers Apeldoorn                                              

                                   Opgericht 30 september 1931

Hoenders , Dwerghoenders , Konijnen, Oorspronkelijke duiven, Sierduiven,

                                           Watervogels, Siervogels , Cavia's  en Kleine Knagers

 

 

 

 

 

 

Informatiefolder PVA 

 

Startpagina

 

Ledenvergaderingen en activiteiten

 

PVA - Nieuwsberichten

 

Wat fokt PVA

 

Gezamenlijk vervoer

 

Fokkerskaarten, merken en ringen

 

Vaccinatie tegen pseudovogelpest en bronchitis

 

Uitbroeden eieren en inenten tegen Marek

 

Formulieren

 

Jongdierenavond

 

Foto's

 

Links

 

Kleindierenshow

 " Midden Veluwe "

 

Duivensportcentrum

 

Informatie hoenders

 

Informatie duiven

 

Informatie konijnen

 

Informatie siervogels en watervogels

 

Informatie overigen

 

 

 

                                                         

                  Konijnen en wetenswaardigheden

     

Door Cor Krieger: uit clubblad  P.V.A augustus en oktober 2009

Algemeen.

Het konijn is officieel geen knaagdier, maar behoort tot de orde der Lagomorpha. Deze zijn gekenmerkt door het bezit van 4 snijtanden in de bovenkaak ( grote en daarachter 2 kleine) en 2 snijtanden in de onderkaak. Met konijn coprophageert,  d.w.z.  dat de ontlasting van 's nachts ( kleinere an zachtere keutels dan gewone) wordt opgegeten. Het dier heeft dit nodig, omdat hierdoor naast de vitaminen B en K, ook eiwitten worden opgenomen. Deze stoffen worden gevormd in de blinde en dikke darm.

 

Rode urine.

De urine is vaak donker en roodbruin, die ten onrechte vaak voor bloed of een blaasontsteking wordt aangezien. Dit kan worden veroorzaakt door kleurstoffen uit de voeding en door een bepaald hormoon , dat afgescheiden wordt tijdens de bronstige periode.

 

Kannibalisme.

Konijnen zullen onder bepaalde omstandigheden de jongen opeten. Dit kan gebeuren bij overbevolking, een te kleine kooi en bij overbevolking van het nest. Het kan echter ook ontstaan door teveel licht, lawaai of de geur van een naburige ram(melaar)  en de jongen kunnen dan verspreid of verstoten worden door de voedster. Ze kunnen bij "alarm"krachtig roffelen met de achterpoten en bij angst gillen of krijsen. Een konijn is "zindelijk", d.w.z. dat ze meestal , soms pas na enige training, een vaste ontlastingsplaats zoeken. Ze kunnen niet goed tegen hoge tonen zoals b.v geproduceerd wordt door een televisietoestel , ze worden hierdoor onrustig. Gemiddelde leeftijd : 5-10 jaar.( sommigen echter 15 jaar)

 

Oppakken.

Even vasthouden : met de hand het rugvel grijpen kan, maar is niet konijnvriendelijk en met de andere hand de achterhand ondersteunen. Langere tijd vasthouden: het konijn op de onderarm zetten met de kop bij de elleboog en met de andere hand het wegspringen beletten, of in kist of doos met een deksel tegen het wegspringen ( denk aan voldoende luchtgaten).Konijnen kunnen de rug breken bij een fel verzet door afzetten met de achterpoten. Als de achterpoten van de grond komen , willen konijnen wegspringen; goed opletten dus!! De meeste konijnen hebben er een hekel aan om telkens te worden vastgepakt en kunnen er  agressief van worden, tenzij je hun vertrouwen gewonnen hebt.

 

Niet doen:

- Konijnen aan de oren of hun nekvel optillen.

- konijn in de kooi van of vlakbij cavia's zetten , omdat ze elkaar nogal eens vechtwonden en de daaruit voortkomende infecties kunnen oplopen.

-Tamme konijnen contact laten hebben met wilde soortgenoten.

- Konijn wassen, tenzij door de dierenarts voorgeschreven.

-Konijn zoetigheid geven.( ze lusten het wel !!)

-Konijn gras van wegbermen geven waar honden worden uitgelaten.( overbrengen parasieten)

-Konijn overmatig veel knuffelen; laat het dier in zijn waarde.